Checklist

Onze checklist

Voor het in kaart brengen van uw huidige financiële positie hebben wij een checklist in Excel-formaat ontwikkeld. Indien gewenst kunt u deze op uw computer opslaan, invullen en per mail retourneren.

De checklist bevat per rubriek (in de sheet is dat per tabblad) de volgende vragen:

1. Algemene gegevens

 • Adresgegevens
 • Telefoon-, mobiel- en/of faxnummer
 • Emailadres
 • Burgerlijke staat
 • Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden
 • Testament van u en uw partner

2. Inkomensgegevens van uzelf en partner

 • Laatste salarisspecificatie
 • Gegevens extra inkomsten (13e maand/bonus)
 • Laatste aangifte inkomstenbelasting
 • Gegevens auto van de zaak
 • Alimentatie
 • Beleggingsinkomsten
 • Overige inkomsten

3. Pensioengegevens van uzelf en partner

 • Pensioenvoorziening bij huidige werkgever
 • Pensioenreglement
 • Opgebouwde aanspraken bij vorige werkgevers

4. Woninggegevens

 • Huidige verkoopwaarde en executiewaarde
 • WOZ-waarde
 • Hypotheekgegevens
 • Naam geldgever
 • Hoogte van het hypotheekbedrag
 • Rentepercentage en einde rentevaste periode
 • Gegevens verpande levensverzekering
 • Bovenstaande gegevens van 2e woning

5. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

6. Overlijdensrisicoverzekeringen

7. Begrafenisverzekeringen

8. Spaarverzekeringen

9. Lijfrenteverzekeringen

10. Vermogensgegevens van uzelf, partner en kind(eren)

 • Laatste overzicht effectenrekeningen
 • Laatste overzicht spaarrekeningen
 • Overige beleggingen
 • Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.)
 • Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen

11. Overige uitgaven

 • Schenkingen
 • Giften aan goede doelen
 • Alimentatie (ex-partner en/of kinderen)

12. Gegevens bedrijf

 • Gegevens juridische structuur en eigendom
 • Laatste jaarrekening van uw onderneming(en)
 • Prognose omzet volgend jaar
 • Activiteiten van de onderneming(en)
 • Overzicht van privé schulden aan uw onderneming
 • Overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming(en)
 • Pensioenbrief
 • Uw plannen met de onderneming(en)

13. Wensen & doelstellingen

 • Welke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
 • Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie?
 • Welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn?

Het spreekt voor zich dat alle verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld, zoals aangegeven in de algemene voorwaarden (rubriek geheimhouding).